استرداد
درباره کیش2 دات کام
این سیستم در راستای آسان سازی خرید بلیط های گردشگری در جزیره آماده سازی شده است .
این سیستم تحت نظارت کامل مرکز گردشگری جزیره می باشد و کلیه خریدها در سیستم مرکز ثبت خواهد شد .
تخفیفات ویژه برای کیشوندان
کیشوندان عزیز با عضویت در سیستم کیش2 دات کام می توانند از خدمات ویژه سیستم های کیش X استفاده نمایند.